Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Sluta slösa-veckan 2011: Hållbart i sällskap
Tehdyt toimenpiteet

Sluta slösa-veckan 2011: Hållbart i sällskap

Viimeisin muutos torstai 14. huhtikuuta 2011, 07.56

Sluta slösa-veckan, den årliga temaveckan för hållbar konsumtion, infaller i år den 2-8 maj. Temat för årets vecka är Hållbart i sällskap. Organisationer, föreningar och andra små och stora, formella och informella sällskap uppmuntras att fundera på hur de kan arrangera evenemang och annan verksamhet på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt.

I föreningsregistret i Finland finns cirka 130 000 föreningar med över 15 miljoner medlemmar. Också skolor, daghem, församlingar och olika slags fria sammanslutningar och kamratgäng arrangerar evenemang och fritidsverksamhet. De kan genom hållbara val verka för en bättre framtid för människorna och miljön.

Verksamhet som ger människor möjlighet att delta och mötas är i sig socialt hållbar. Men föreningar kan också gynna miljön, t.ex. genom att göra hållbara anskaffningar, samåka eller åka kollektivt och minska och sortera sitt avfall. Det sparar både miljö och pengar. Det kan också vara rolig sysselsättning att tillsammans främja hållbar utveckling.

Som material används häftet ”Hållbar utveckling” med tips och checklista för hållbar föreningsverksamhet. Material och praktiska tips sammanställs, också på svenska, på Sluta slösa-veckans webbplats #

Måndagen den 2 maj kl 17-19 ges i Helsingfors utbildning i hållbar föreningsverksamhet som pressen inbjuds att delta i. Under veckan ges också rådgivning om hur man kan göra verksamheten mer hållbar.

Föreningar och andra sammanslutningar inbjuds att arrangera egna evenemang under Sluta slösa-veckan. Information om evenemangen publiceras på webbplatsen. Sluta slösa-veckan har också en egen grupp på Facebook.

Sluta slösa veckan arrangeras av Återvinningsrörelsen, som verkar för att spara naturresurser, minska avfall och främja återvinning. Bland de 20 medlemmarna finns svensk- och tvåspråkiga organisationer som Marthaförbundet, Natur och Miljö, Kuluttajat-Konsumenterna och Finlands Scouter.

 

Mera information:

Projektkoodinator för Sluta slösa-veckan 2011

Annukka Luomi, 045 636 6304, annukka.luomi(at)kierratyskeskus.fi

(fr.o.m. 2.5 Meri Heinonen, 0400 348 124, meri.heinonen(at)kierratyskeskus.fi)


På svenska: Ulf Särs, Emmaus Helsingfors, 050 564 1833, ulsars(at)gmail.com

 

#