Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Kierrätysliike Kierrätysliikkeen historiaa
Tehdyt toimenpiteet

Kierrätysliikkeen historiaa

Viimeisin muutos torstai 12. helmikuuta 2009, 15.44

2006-2007

Nuukuusviikolla teemoina olivat Oppia etelästä ja Ostamatta onnellinen. Kaksivuotisen teeman aikana tarkasteltiin länsimaisia kulutustottumuksia ja niiden aiheuttamia ympäristötaakkoja ja verrattiin niitä eteläisen pallonpuoliskon kulutuksiin. Etelästä haettiin muun muassa oppia siitä, kuinka vähemmälläkin kulutuksella voi tulla hyvin toimeen ja olla onnellinen. Vinkkejä otettiin myös tuotteiden uusiokäyttöön ja korjaamiseen.

2004-2005

Nuukuusviikon teemana oli rakentaminen ja asuminen. Teeman puitteissa tuotiin esille mahdollisuuksia säästää luonnonvaroja asumisen puitteissa, kuten energian ja veden säästäminen, maltillinen remontointi ja huonekalujen sekä kodinkoneiden korjaaminen uuden ostamisen sijaan. Rakentamisessa huomiota kiinnitettiin käytettyjen ja ylijääneiden rakennusosien kierrättämiseen, rakennusjätteeseen kaatopaikalla, rakennustarvikkeiden ja -välineiden vuokraamiseen sekä vanhan korjaamiseen uuden rakentamisen sijaan.

2002-2003

Nuukuusviikon teemana on luonnonvaroja säästävä ruoka: "läheltä luomua ja kasvista". Toimintaa järjestetään mm. näyttelyohjeiden ja koululaismateriaalien avulla sekä tehdään aloitteita apuna mallialoitteet lähi- ja luomuruoan käytöstä joukkoruokailussa. Kaupan keskusliikkeille on tehty aloite viimeisen myyntipäivän käyttökelpoisen ruoan saamiseksi käyttöön.

Vuonna 2003 otetaan kantaa myös jätteen polton ongelmiin.

2000-2001

Nuukuusviikon teemana oli paperintuotanto ja -kulutus sekä sen ongelmat. Laadittiin mm. ideoita paperiaiheisiksi näyttelyiksi, paperiaiheinen tehtäväpaketti kouluille ja harrasteryhmille sekä aloitteet kuntien kirjastomäärärahojen nostamiseksi ja paperinkulutuksen vähentämiseksi. Käynnistettiin haastekampanja koulujen, toimistojen ja kotitalouksien paperin käytön vähentämiseksi ja kerrottiin mahdollisuudesta kieltäytyä suoramainonnasta.

1999

Nuukuusviikolla esiteltiin tuotteiden pitkäikäistä ja tehokasta käyttöä yhteistyössä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja kirjastojen kanssa.

1998

Järjestettiin valtakunnalliset Kestävä Suomi -messut Hyvinkäällä. Valmistettiin runsaasti materiaalia jätteiden synnyn ehkäisemisestä kunnille, kaupoille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä tiedotusvälineille.

1997

Nuukuusviikolla esiteltiin tuotteiden tehokasta käyttöä mm. vuokraamalla ja yhteiskäyttämällä. Osallistuttiin pakkausten ympäristöstandardointiin niin kotimaisissa kuin EU:n standardointielimissä. Laadittiin opas rakennusjätteen synnyn ehkäisystä ja kierrätyksestä sekä vaihtoehtoinen jätestrategia Pirkanmaalle.

1996

Nuukuusviikolla järjestettiin korjaus- ja kunnostustempauksia. Pitkäikäisten tuotteiden valinnasta ja huollosta laadittiin lainattava julistenäyttely Kuluttajaviraston kanssa. Ympäristöverotuksen puolesta koottiin 57 järjestön allekirjoittama kannanotto.

1995

**Kierrätysliike siirsi toiminnan painopisteen kierrätyksestä jätteiden synnyn ehkäisyyn.**

Kertakäyttöiset polystyreenipakkaukset valittiin yleisökilpailussa jätelain vastaisimmiksi tuotteiksi. Jätteiden välttämisestä järjestettiin seminaarit tutkijoille, kunnille ja rakennusalalle sekä eduskunnassa jätteetön brunssi. Nuukuusviikolla toimittiin tuotteiden yhteiskäytön, huollon ja korjauksen puolesta. Tuotettiin esite sekä kalvo- ja julistesarja jätteiden synnyn ehkäisystä.

1994

Kompostointiteema jatkui, ja materiaalia toimitettiin erityisesti taloyhtiöille, isännöitsijöille ja kouluille. Uuden jätelain toimeenpanoa ryhdyttiin edistämään kunnissa.

1993

Kompostoinnista valmistettiin kalvo- ja diasarja sekä toimintapaketti. Järjestettiin kompostointikursseja ja -tapahtumia sekä tehtiin aloitteita kompostoinnin edistämiseksi. Useat järjestöt kouluttivat kierrätysneuvojia. Järjestettiin toiset valtakunnalliset Kierrätysmessut Riihimäellä. Osallistuttiin uuden jätelain valmisteluun.

1992

Pakkauksista ja ympäristöstä valmistettiin esite ja näyttely. Kaupat ja pakkaajat haastettiin kehittämään vähäjätteisiä pakkauksia. Mäntsälän asuntomessuilla tutkittiin kierrätystiedotusta ja annettiin kierrätysneuvontaa. Messuseminaarissa pohdittiin kierrätystä asuinalueella.

1991

Nuukuusviikolla puhuttiin muoveista ja ympäristöstä. Aiheesta julkaistiin opas ja järjestettiin näyttelyitä, tempauksia ja luentoja ympäri maata. Helsingin Kierrätyskeskuksessa avattiin pysyvä Nuukuusnäyttely.

1990

Huhtikuuta vietettiin vastuullisen kulutuksen merkeissä. Järjestettiin valtakunnalliset Kierrätysmessut Riihimäellä sekä ongelmajätekeräys. Valmistettiin videoita ja näyttelyitä kierrätyksestä ja kompostoinnista. Tehtiin aloitteita mm. pakkausverosta ja jätteenpolton ympäristövaikutusten arvioinnista.

1989

Nuukuusviikolla vieraili yhdysvaltalainen kierrätyskonsultti esitelmöimässä kuntien ja yritysten jäteasioista. Taloyhtiöitä koulutettiin kierrätyksestä ja kompostoinnista ja kouluissa järjestettiin kierrätystempauksia.

1988

Nuukuusviikolla järjestettiin näyttelyitä ja pakkauspaneeli sekä luovutettiin aloite kunnallisesta hyötykäyttöneuvonnasta. Järjestettiin jätteenpolttoseminaari ja osallistuttiin puhelinluetteloiden keräyksen järjestämiseen.

1987

Nuukuusviikon teemoina olivat kompostointi, korjaus ja uudelleenkäyttö. Aloitteita tehtiin mm. pakkauskysymyksistä.

1986

Toiminta laajeni, ja nimi vaihtui Kierrätysliikkeeksi. Kerättiin uusiopaperiadressi ja järjestettiin mm. keräyspaperiseminaari. Tavaranvaihtopäivät vakiintuivat.

1985

Nuukuuden vuosipäivänä puhuttiin muistakin uusioraaka-aineista. Paperiliike sai Uudenmaan läänin ympäristönsuojelupalkinnon.

1984

Valtakunnallista Paperipäivää vietettiin ensimmäistä kertaa 16.4.1984.

1983

Liike sai alkunsa Paperiliikkeenä, kun keräyspaperin vastaanotto sitä kerääviltä kansalaisjärjestöiltä uhkasi tyrehtyä.

Kierrätysliike on valmistanut kosolti ehkäisyaihesia materiaaleja yleiseen käyttöön. Vanhempia lähinnä kompostointiaiheisia materiaaleja on jonkin verran saatavissa tai lainattavissa luonnonsuojeluliitosta.