Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Kierrätysliike Yhteiskäyttöoppaan kokoaminen
Tehdyt toimenpiteet

Yhteiskäyttöoppaan kokoaminen

Viimeisin muutos maanantai 13. tammikuuta 2003, 16.29

Erilaisista yhteiskäyttöpalveluista - lainauksesta ja vuokrauksesta - on saatavilla huonosti tietoa. Esimerkiksi koululuokka tai yhdistys voi koota oppaan saatavilla olevista palveluista. Edistyksellisissä kunnissa tällaista tietoa tarjotaan "viran puolesta".

Taustaa

Tavaroiden ja laitteiden yhteiskäyttö on oiva keino vähentää jätteen määrää. Harvoin käytettyjen tuotteiden tuotantoa voidaan vähentää, jos kaikki eivät osta niitä itselleen, vaan niitä käytettään yhdessä, vuokrataan tai liisataan. Julkinen liikenne, auto-osuuskunnat, yleiset pesulat, taloyhtiöiden saunat, kirjastot tai työkalujen ja -laitteiden vuokraus ovat tuttuja esimerkkejä yhteiskäytöstä.

Yhteiskäytössä olevat tuotteet ja laitteet voivat olla esimerkiksi kunnan, yhdistyksen tai taloyhtiön omistuksessa. Vuokraus ja liisaus ovat tavallaan palvelun ostamista: laite pysyy valmistajan tai markkinoijan omistuksessa, ja tämä myös vastaa huollosta. Yrittäjän voitto ei perustu mahdollisimman monen laitteen myyntiin vaan laitteen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Tavoite

Ottaaa selvää mitä yhteiskäyttömahdollisuuksia paikkakunnalla on. Laatia laina- ja vuokrauspalveluista opas. Toimittaa opas kunnan jäteneuvonnasta vastaavalle virkamiehelle ja pyytää häntä jakamaan sitä kunnan asukkaille osana jäteneuvontaa. Vähentää kunnan asukkaiden tuottamaa ympäristökuormitusta.

Valmistelut

Hankkikaa käsiinne puhelinluettelo ja alueen kartta. Lista kunnassa toimivista kotitalous- ja ympäristöjärjestöistä, kierrätyskeskuksista, kunnan toimipisteistä ym. on myös avuksi. Polkupyörä auttaa liikkumaan paikasta toiseen. Kamerasta ja filmistä voi myös olla iloa.

Toteutus

Etsikää paikalliset Marttojen, Maa- ja kotitalousnaisten, kierrätyskeskusten, kunnan nuorisotoimen ym. lainaamot ja vuokrauspalveluja tarjoavat yritykset. Lainattavaa ja vuokrattavaa voi löytyä vaikka mitä: astiastoja, hakettimia, retkivälineitä, polkupyöriä. Käytetäänkö kouluissa ja kunnan virastoissa vuokrattavia käsipyyhkeitä ja kuramattoja? Älkää unohtako myöskään kirjastoja. Onko paikkoja, joissa koneita voi lainata paikanpäällä, esimerkiksi käydä ompelemassa koneella kansalaisopistossa? Kiertäkää lainaus- ja vuokrauspaikkoja, kerätkää esitteitä ja ottakaa valokuvia. Kyselkää myös hintoja.

Laatikaa opas kunnan lainaus- ja vuokrauspalveluista joko vihkoseksi tai tietokonelevykkeelle. Älkää unohtako osoitteita ja puhelinnumeroja. Jos teette vihon, voitte käyttää ottamianne valokuvia ja mainoslehtisiä kuvituksessa. Mustavalkoinen koneella kirjoitettu opas on helppo kopioida. Merkitkää palvelut karttaan ja liittäkää se oppaaseen.

Kopioikaa opasta ja jakakaa sitä koulun oppilaille ja opettajille tai yhdistyksen jäsenille. Toimittakaa kopio oppaasta myös kunnan jäteneuvontaa hoitavalle viranomaiselle (kysykää ympäristösihteeriltä, kenelle se kuuluu) ja pyytäkää häntä jakamaan sitä kunnan asukkaille osana jäteneuvontaa. Kertokaa, että tuotteiden tehokkaan käytön edistäminen on tärkeä osa jätteiden synnyn ehkäisyä.

Vinkki

Voitte aloittaa neuvottelut koulun keittiövälineiden saamisesta järjestöjen yms. käyttöön viikonloppuisin ja iltaisin. Niin ei kokouksissa ja juhlissa tarvitsisi käyttää kertakäyttöastioita. Kunnan koulutoimen johtajat, rehtori ja keittiöhenkilökunta ovat oikeat neuvottelukumppanit.

Ehdottakaa kirjastolle, että sieltä lainattaisiin muutakin kuin kirjoja ja äänitteitä. Helsingissä jotkut kirjastot lainaavat myös kasseja, sateenvarjoja ja taidetta. Voisiko teidän kirjastonne ryhtyä lainaamaan myös juhla-astiastoja tai mehumaijoja?

teksti: Leena Sjöblom