Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Kierrätysliike Työn verotuksesta ympäristöverotukseen
Tehdyt toimenpiteet

Työn verotuksesta ympäristöverotukseen

Viimeisin muutos tiistai 21. tammikuuta 2003, 12.12

Kierrätysliike ja Suomi 21 -liike keräsivät 54 järjestöä mukaan yhteiseen verokannanottoon, joka luovutettiin valtioneuvostolle 11.6.1996.

Kannanottoon liittyy taustaesite Miksi tarvitaan ympäristöverotusta, joka löytyy täältä

Painopiste työn verotuksesta ympäristöverotukseen

Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita Suomen valtion verorakenteen vaikutuksista ympäristön tilaan ja työllisyyteen.

Nykyisin työvoimaa verotetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja ansiotuloveron muodossa paljon, ikään kuin sen käyttöä haluttaisiin taloudellisin toimin rajoittaa. Rajallisten luonnonvarojen käyttöä ja saastuttamista sen sijaan verotetaan vähän tai ei lainkaan, ikään kuin raaka-ainevarojen hupeneminen ja ympäristön pilaantuminen olisi yhteiskunnan kannalta yhdentekevää.

Verotuksen rakenne ei ole neutraali, vaan joitakin aloja suosiva, toisia syrjivä. Tällä hetkellä on usein kannattavaa tuottaa lyhytikäisiä, korjauskelvottomia ja ympäristöä kuormittavia tavaroita automatisoidussa massatuotannossa tai tuoda niitä halvan työvoiman maista. Työvoimakulujen vuoksi ei kannata panostaa laatutuotteiden vaatimaan suunnitteluun ja käsityön suurempaan osuuteen. Työvoiman korkean verotuksen sekä erityisen raskaasti palvelualoihin kohdistuvan arvonlisäveron vuoksi myös huolto- ja korjauspalvelut ovat kalliita, samoin muut palvelut, jotka usein edustavat ympäristön kannalta haitattominta kulutusta. Tämä on omalta osaltaan johtanut suurtyöttömyyteen ja maapallon kantokykyä uhkaavaan ympäristökuormitukseen.

Työn verotusta alentamalla ja ympäristöverotusta lisäämällä voidaan hintamekanismin kautta edistää luonnonvarojen tehokasta ja säästeliästä käyttöä ja parantaa työllisyyttä. Samalla edistetään Suomen kilpailukykyä markkinoilla, joilla ympäristöosaamisella on yhä enemmän kysyntää.

Suomen hallitusohjelman mukaan veromalli laaditaan sellaiseksi, että verotus kannustaa energian säästöön ja ympäristölle haitallisten päästöjen vähentämiseen sekä tukee työvaltaisten ja uuden teknologian alojen kehittymistä. Hallituksen toimien painopiste on kuitenkin ollut talouskasvun edistämisessä työttömyyden alentamiseksi.

Perinteinen talouskasvu ei enää riitä keinoksi työllisyyden parantamiseen. Nykyisellä verorakenteella tehokkuuteen ja kasvuun pyritään minimoimalla kalliin työvoiman käyttö, jolloin työttömyys ei helpotu, vaikka talous kasvaa. Resurssien tuhlaileva käyttö johtaa myös kansantaloudelliseen tehottomuuteen. Samalla luonnonvarojen kertakäyttöön perustuva talouden kasvu aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia. Taloutta tulee määrällisen kasvun sijaan ohjata ympäristöverotuksen avulla painottamaan laatua, kestävyyttä ja palveluita.

Esitämme Suomen hallitukselle, että se

 • laatii yksityiskohtaisen ja pitkäjänteisen ohjelman aikatauluineen verotuksen painopisteen oleelliseksi siirtämiseksi työn verottamisesta luonnonvarojen käytön ja ympäristön pilaamisen verottamiseen nostamatta kokonaisveroastetta ja lisäämättä yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
 • edistää kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan Unionissa, vastaavanlaisen ympäristöverotuksen käyttöönottoa muissakin maissa. Suomen ei tule odottaa muiden maiden toimia vaan olla edelläkävijä työttömyys- ja ympäristöongelmien ratkaisemisessa verotuksen rakennemuutoksen avulla.

Kunnioittavasti,

 • Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry
 • Birdlife Suomi ry
 • Eläinsuojeluliitto Animalia ry
 • Emmaus Jokioinen ry Turun alaosasto
 • Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ry
 • Kehitysmaantieteen yhdistys ry
 • KMK-yhdistys ry
 • Kokoomuksen nuorten liitto ry
 • Kotitalousopettajien liitto ry
 • Kuluttajat - Konsumenterna ry
 • Kunnallisvirkamiesliitto ry
 • Käsi- ja taideteollisuusalan opettajat ry
 • Liikealan Ammattiliitto ry
 • Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry
 • Luonto-Liitto ry
 • Maailman luonnon säätiö WWF Suomen rahasto
 • Maan ystävät ry
 • Marttaliitto ry
 • Matkailutoimihenkilöiden ammattiyhdistys Matka ry
 • Miljöringen rf
 • Naistoimittajat ry
 • Natur och Miljö rf
 • Oulun yliopiston ylioppilaskunta ry
 • Pankkitoimihenkilöliitto ry
 • Sosialidemokraattinen ympäristöliitto Villiruusu ry
 • Sosialidemokraattiset opiskelijat ry
 • Suomen Biologian Seura Vanamo ry
 • Suomen eläinsuojeluyhdistys ry
 • Suomen Erikoisfotoliikkeet ry
 • Suomen kehitysmaakauppayhdistysten liitto ry
 • Suomen Keskusta rp
 • Suomen kristillisen liiton nuoret ry
 • Suomen Kuluttajaliitto ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry
 • Suomen Sammalseura ry
 • Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta
 • Suomen ympäristökasvatuksen seura ry
 • Suutariliikkeiden liitto ry
 • Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ry
 • Tekniikka elämää palvelemaan ry
 • Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö ry
 • Vaasan yliopiston ylioppilaskunta ry
 • Vanhankaupungin kulttuuriekologinen klubi ry
 • Vasemmistonaiset ry
 • Vihreä Elämä ry
 • Vihreä Liitto rp
 • Vihreä sivistys- ja opintokeskus ViSiO
 • Vindkraftföreningen rf
 • Yhteiskuntasuunnittelun seura ry
 • Ympäristö ja kehitys ry
 • Ympäristötieteiden opiskelijat Myy ry