Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Kierrätysliike Korjaus- ja kunnostusoppaan kokoaminen
Tehdyt toimenpiteet

Korjaus- ja kunnostusoppaan kokoaminen

Viimeisin muutos tiistai 24. helmikuuta 2009, 15.57

Korjaus- ja kunnostuspalveluiden käyttö on usein hankalampaa kuin uuden tuotteen ostaminen. Usein jo palveluiden löytäminen saattaa tuottaa hankaluuksia. Tilannetta voi helpottaa kunnan oma opas korjaus- ja kunnostuspalveluista. Korjausoppaan voi tehdä vaikkapa kouluopetuksen osana tai yhdistystoiminnan puitteissa. Edistyksellisessä kunnassa kunnan omat viranomaiset ylläpitävät tietoa korjaus- ja huoltopalveluista.

 

Taustaa

Tuotteen käyttöiän pidentäminen huoltamalla ja korjaamalla vähentää syntyvää jätemäärää tehokkaasti, kun uusi, korvaava tuote jää ostamatta. Suuri osa jätteistä syntyy nimittäin jo tavaroiden valmistusvaiheessa. Hyvää ympäristönsuojelua on välttää uusien tavaroiden hankkimista mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi jääkaappia ei kannata vaihtaa uuteen heti kun uusi energiapihi malli saadaan markkinoille. Se ehkä säästää energiaa käyttövaiheessa, mutta kuinka paljon energiaa sen valmistaminen on vienyt?

Tavaroiden ja laitteiden kunnossapito ja korjaaminen onnistuu, jos huolto- ja korvauspalveluja on saatavissa ja tuote on alunperin suunniteltu kestäväksi ja korjattavaksi. Jos valmistaja myöntää tuotteelle pitkän takuuajan, sen kestävyys on hänenkin etunsa mukaista.

Tavoite

Selvittää, millaisia korjauspalveluja kunnassanne on saatavilla. Koota suutarien, verhoilijoiden, polkupyöränkorjaajen ja muiden taitajien yhteystiedot oppaaseen. Toimittaa opas kunnan jäteneuvonnasta vastaavalle virkamiehelle ja pyytää häntä jakamaan sitä kunnan asukkaille osana jäteneuvontaa. Vähentää kunnan asukkaiden tuottamaa ympäristökuormitusta.

Valmistelut

Hankkikaa käsiinne kunnan puhelinluettelon yrityssivut ja alueen kartta. Kamerasta ja filmistä voi myös olla iloa.

Toteutus

Etsikää puhelinluettelon yrityssivuilta paikalliset korjausalan liikkeet. Listatkaa liikkeiden osoitteet ja puhelinnumerot ja mitä ne korjaavat. Soitelkaa liikkeitä läpi ja käykää niistä mahdollisimman monessa. Haastatelkaa ammattilaisia niin saatte selville, mitä kaikkea he osaavat. Voitte myös kysellä yleisimpiä hintoja. Ottakaa mukaanne esitteitä ja mainoksia.

Laatikaa opas kunnan korjaus ja huoltopalveluista joko vihkoseksi tai tietokonelevykkeelle. Älkää unohtako osoitteita ja puhelinnumeroja. Jos teette vihon, voitte käyttää ottamianne valokuvia ja mainoslehtisiä kuvituksessa. Mustavalkoinen koneella kirjoitettu opas on helppo kopioida. Merkitkää palvelut karttaan ja liittäkää se oppaaseen.

Kopioikaa opasta ja jakakaa sitä koulun oppilaille ja opettajille tai yhdistyksen jäsenille. Toimittakaa kopio oppaasta myös kunnan jäteneuvontaa hoitavalle viranomaiselle (kysykää ympäristösihteeriltä, kenelle se kuuluu) ja pyytäkää häntä jakamaan sitä kunnan asukkaille osana jäteneuvontaa. Kertokaa, että tuotteiden pitkäikäisyyden edistäminen on tärkeä osa jätteiden synnyn ehkäisyä.

Vinkki

Voitte itsekin ryhtyä levittämään tietoa korjauspalveluista. Voitteko ehkä laittaa tiedot omille Internet-sivuillenne, tai ehkä kunta tai alueen jäteyhtiö haluaa laittaa tiedot sivuilleen. Tietoa voi myös levittää levykkeellä. Haluaisiko joku kopioida opastanne, jolloin sitä voisi antaa jakoon esimerkiksi kouluihin, kirjastoon ja virastoihin. Huiman suuria painoksia ei oppaasta kannata tehdä, koska tiedoilla on taipumus muuttua, eikä vanhentuneesta oppaasta enää ole iloa.

Lisää tietoa

- Suutariliikkeiden liitto ry

- Suomen verhoilijamestareiden liitto ry

- Suomen kodinkonehuoltojen liitto


teksti: Leena Sjöblom