Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Kierrätysliike Tehokkaan käytön tempaus
Tehdyt toimenpiteet

Tehokkaan käytön tempaus

Viimeisin muutos maanantai 20. tammikuuta 2003, 12.52

Opas tuotteiden vuokrausta, lainausta ja muuta yhteiskäyttöä esittelevän tilaisuuden järjestäjälle

Tempauksen tavoite

Yhteistyössä kirjastojen kanssa esitellään alueen lainaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluita. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi olemassaolevia palveluita ja saada kuluttajat vaatimaan niitä lisää. Samalla on hyvä markkinoida esimerkiksi järjestöjen pyörittämää yhteiskäyttötoimintaa (esim. marttojen astiavuokraus, omakotiyhdistysten yhteishakettimet).

Periaatteellisempana tavoitteena on saada ihmiset ymmärtämään yhteiskäyttöpalvelujen etu yksittäiselle kuluttajalle ja ympäristölle: yhteiskäyttämällä ihmiset saavat käyttöönsä parempia palveluja kuin mihin kellään yksin on varaa, samalla luonnonvaroja säästyy kun vempaimia ei tuoteta erikseen joka kaappiin pölyttymään.

Valmistelut ja toteutus

Kunnallisiin kirjastoihin otetaan yhteyttä hyvissä ajoin tammikuussa ja tarjotaan näyttelyideaa ja yhteistyömahdollisuutta. Halukkaat järjestöt voivat myös oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä paikalliseen kirjastoon. Mukaan voi saada myös kunnallisia jäte- tai kuluttajaneuvojia.

Selvitetään, millaisia vuokraus-, lainaus- ja yhteiskäyttöpalveluita paikkakunnalla on saatavilla. Ne voivat olla niin yksityisiä kuin kunnan tai järjestöjen tarjoamia. Otetaan yhteyttä tarjoajiin ja pyydetään heitä osallistumaan tai lupaa esitellä heidän palvelutarjontaansa.

Esittely mitoitetaan kirjaston näyttelytilojen mukaan. Julisteiden ja esitteiden lisäksi voisi olla vaihtuvia tietoiskuja. Mikäli näyttely on esillä koko nuukuusviikon, voisi joka ilta olla 30 min. tietoiskut eri tyyppisistä yhteiskäyttömahdollisuuksista.

Näyttelyn ja tietoiskut voisi jaotella aiheittain, vaikkapa näin:

Vapaa-ajan varusteet

 • urheilu- ja retkeilyvälineet
 • vuokrapolkupyörät, -autot , julkinen liikenne
 • puutarhatyökalut
 • yleiset saunat

Taloyhtiön yhteiskäyttö

 • taloyhtiön kamalainasto: astiat, työkalut, puutarhakoneet
 • taloyhtiön sauna, pesukoneet ja kuivaushuone
 • yhteisvierashuone esim. saunan yhteydessa

Kotitaloustarvikkeet

 • astiat (juhla-, picknick-, astianpesuvaunut, palautusastiapalvelut ym.)
 • mehumaijat
 • ompelukoneet ja kangaspuut
 • vaatteet, esim. iltapuvut

Kaveri- ja naapuriapu

 • saunavuoron jakaminen naapurusten kesken
 • sanomalehtien yhteistilaus
 • yhteiskirjat ja kirjastot
 • ompelukoneosuuskunnat
 • kimppamökki
 • kimppakyyti
 • työpaikan lainasto: kirjat, lehdet, konttorikoneet
 • lehtien ja muistioiden kiertolistat
 • työsuhdepyörät

Kaikissa ryhmissä kannattaa muistaa yhteiskäyttömuotojen moninaisuus: tavanomaisen lainaus- ja vuokraustoiminnan rinnalla on hyvin erityyppisiä lainaa paikanpäällä -palveluja (mm. jotkut urheilukeskukset vuokraavat välineitä, kansalaisopistoissa saa käyttää ompelukoneita ja kangaspuita, pesuloissa käyttää koneita). Myös tuttavien keskinen yhteishankinta ja -omistus tehostaa tuotteen käyttöä.

Osa esittelyistä voidaan laatia suoraan toiminnan harjoittajia haastattelemalla tai heidän valmiista materiaalistaan. On kuitenkin paljon yhteiskäyttöpalveluita, joita kukaan ei vielä tarjoa. Niiden esittelemisessä täytyy nähdä enemmän vaivaa. Yksi mahdollisuus on laatia vetäviä mainosjulisteita, joilla saadaan ihmiset haluamaan jotain tiettyä palvelua, ja sitten ilmoittaa, ettei sellaista vielä kukaan ikävä kyllä tarjoa. Toinen idea on järjestää yleisökysely (kts. "Tätä palvelua käyttäisin"), jonka tulokset julkistetaan ilmoitustaululla nuukuusviikon jälkeen.

"Kommunisminpelko" ja miten se voitetaan

Tärkeä haaste on yrittää vähentää niitä ennakkoluuloja, joita ihmisillä usein on yhteiskäyttöä kohtaan. Suomalaisuuteen tuntuu liittyvän olennaisena itsenäisyydentarve, joka ilmenee tavaroiden omistamishaluna ja riippumattomuutena esim. naapuriavusta.

Tempauksen avulla voi saada ihmiset ymmärtämään, että yhteiskäyttämällä, lainaamalla ja vuokraamalla saa käyttöönsä parempia palveluja ja tuotteita kuin mihin kellään yksin olisi varaa. Kun harvoin käytettyjä tuotteita ei tarvitse valmistaa erikseen joka kaappiin pölyttymään, niin niiden valmistamiseen ei kulu niin paljoa luonnonvaroja. Tuotteet voidaan myös valmistaa kestäviksi (vaikka kalliimmalla) ja parhaassa tapauksessa niiden omistus ja ylläpitovelvollisuus jää valmistajalle, joka saa suoraaa palautetta tuotesuunnitteluun.

"Kommunisminpelkoa" voi yrittää hälventää esim. tuomalla esiin yhteiskäyttöpalveluja, joiden käyttöä on perinteisesti pidetty tavoiteltavana ylellisyytenä (taksit, kylpylät, teatteri) tai paljon käytettyjä yhteiskäyttömuotoja, joita pidetään nykyaikaisessa yhteiskunnassa itsestäänselvyyksinä (esim. joukkoliikenne, kirjastot).

Yleisöäänestys: "Tätä palvelua käyttäisin"

Esimerkiksi yhteiskäyttöä esittelevän näyttelyn yhteydessä voi koota kuntalaisten toiveita yhteiskäytön edistämisestä päättäjille lähetettäväksi.

Tämän voi tehdä esimerkiksi järjestämällä yleisöäänestyksen kaivatuimmista yhteiskäyttöpalveluista. Julisteessa pyydetään ihmisiä keksimään yhteiskäyttöpalveluita, joita he käyttäisivät, jos niitä olisi tarjolla. Ideoinnin tueksi voi myös tarjota listan houkuttelevankuuloisia yhteiskäyttöpalveluita, joita paikkakunnalla ei vielä ole. Jos äänestys poikii toteuttamiskelpoisia ideoita, niin niiden käytäntöönpanoa voi vauhdittaa vaikka kuntalaisaloitteella.