Omat työkalut
Olet täällä: Pääsivu Kierrätysliike Tee aloite!
Tehdyt toimenpiteet

Tee aloite!

Viimeisin muutos maanantai 20. tammikuuta 2003, 13.16

Eräs Kierrätysliikkeen toimintamuoto on aloitteiden tekeminen mm. kunnille ja yrityksille. Aloitteita voi tehdä kuka vaan - yksin tai vaikkapa jonkin yhdistyksen puitteissa.

Mieti missä luuraa lähin epäkohta ja ryhdy aloitteelliseksi! Jos et ole ennen laatinut kuntalaisaloitetta, niin tekstin lopusta löytyy yksinkertainen mallialoite.

Tässä ideoita yhteiskäyttömahdollisuuksien parantamiseen tähtääviksi aloitteiksi:

 • Kuntaan laadittava vuokraus-, lainaus- ja yhteiskäyttöpalveluita (palveluiden tarjontaa ja niiden käytön hyötyjä) esittelevä opas
 • Kuntaan perustettava lainasto (esim. mehumaijat, hyötykasvikuivurit)
 • Kunnan nuorisotoimeeen perustettava retkeilyvälinelainasto esim. kerhojen ja partiolippukuntien käyttöön.
 • Kunta, taloyhtiö tai huoltoyhtiö voisi ryhtyä vuokraamaan haketinta asukkaille.
 • Kuntaan hankittava laina-astiasto
 • Kunnan vuokraamiin tiloihin kertakäyttöastiakielto.
 • Koulujen keittiöt ja astiat iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikana harrastuskerhojen ym. käyttöön.
 • Kunnan kierrätyskeskukseen perustettava pukulainaamo koulujen ja kerhojen käyttöön
 • Kaupugissa otettava käyttöön lainapyörät (pyörät voivat olla esim. nuorisopajoissa kunnostettuja)
 • Kirjasto voisi ryhtyä lainaamaan muutakin kuin kirjoja ja äänitteitä (esimerkiksi Helsingissä joistakin kirjastoista saa lainata myös kasseja, sateenvarjoja ja taidetta)
 • Kunnassa tehtävä kartoitus vuokrauskelpoisista käyttämättömistä mummonmökeistä yms.
 • Työpaikalla selvitettävä mahdollisuuksia tuotteiden tehokkaan käytön edistämiseen
 • Taloyhtiöihin rakennettava yhteiset saunatilat ja/tai talopesulat ja/tai muita yhteistiloja asuntorakentamisessa (uudisrakennus ja peruskorjaus) - kunta ja rakennusfirmat
 • Kunnan ateriapalvelun käyttöön hankittava kestoastiat.
 • Seurakunnan hautausmaalle hankittava kauniit ja laadukkaat kestohautalyhdyt (estää roskaantumista, eikä logolla varustettua kestolyhtyä kannata varastaakaan)
 • Kaikissa kauppaliikkeissä otettava käyttöön uudelleenkäytettävät kuljetuslaatikot.
 • Kunnan liikennepalveluja monipuolistettava ja järkeistettävä - linjataksit, kimppataksit, monipalveluautot

Seuraava mallialoite on vapaasti jatkojalostettavissa:

ALOITE

Keskustoimiston luonto ry, Yhteyshenkilön Nimi, osoite, puhelinnumero

pvm paikka

Kiertolan kunta, Kunnanvaltuusto, osoite, postiosoite

Asia: KUNNAN JÄTENEUVONNAN KÄYTTÖÖN LAADITTAVA OPAS LAINAUS-, VUOKRAUS- JA YHTEISKÄYTTÖPALVELUJEN TARJONNASTA

Jätelain 4 pykälän mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Viranomaisen tulee erityisesti omassa toiminnassaan edistää em. periaatteiden toteutumista.

Jätelain ensisijaista yleistä huolehtimisvelvollisuutta voidaan edistää kattavalla neuvonnalla ja tiedotuksella, toimimalla itse esimerkkinä sekä tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuuksia toimia jätteiden syntyä ehkäisten.

Tuotteiden tehokkaan käytön edistäminen on eräs jätteiden synnyn ehkäisyn keino. Kun kaikkia tuotteita ei tarvitse ostaa itselle, luonnonvaroja säästyy tuotannossa ja jätteitä syntyy vähemmän. Alan yritykset edustavat kestävän kehityksen mukaista palvelutoimintaa, joka työllistää, mutta kuluttaa ympäristöä vain vähän. Järjestöjen ylläpitämä tuotteiden lainaus ja vuokraus on tärkeä osa paikallisia sosiaalisia verkostoja, jotka ylläpitävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista pääomaa.

Keskustoimiston luonto esittää Kiertolan kunnalle, että se laatii jäte- ja ympäristöneuvonnan käyttöön oppaan lainaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöpalvelujen tarjonnasta kunnan alueella.

Toivomme, että asia käsitellään kunnanvaltuustossa ja saatetaan toimenpiteitä varten asianomaisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Kunnioittaen,

Keskustoimiston luonto ry

puheenjohtaja sihteeri